Spelschema och historik för Coldspell

ColdspellColdspell

Coldspell, Paradise på Spotify

Frozen Paradise

Paradise

Coldspell, Angel of the World på Spotify

Frozen Paradise

Angel of the World

Coldspell, Time på Spotify

Out From The Cold

Time
Datum
Event
Stad
Plats

Coldspell @ Katalin / Uppsala / Sweden
Uppsala
Katalin And All That Jazz Östra Station
Coldspell
Uppsala
Katalin, Uppsala
Coldspell
Uppsala
Katalin, Uppsala