Spelschema och historik för Terry Riley

Terry RileyTerry Riley

Terry Riley, G Song på Spotify

Sunrise of the Planetary Dream Collector

G Song

Terry Riley, Africa Express Presents... Terry Riley's In C Mali på Spotify

Africa Express Presents... Terry Riley's In C Mali

Africa Express Presents... Terry Riley's In C Mali

Terry Riley, One Earth, One People, One Love (from Sun Rings) på Spotify

Sunrise of the Planetary Dream Collector

One Earth, One People, One Love (from Sun Rings)

Terry Riley, född 24 juni 1935 i Colfax, Kalifornien, USA, är en amerikansk tonsättare som förknippas med minimalismen.


Riley gjorde ett flertal resor till Indien och är influerad av den klassiska indiska musiktraditionen. Han influerades även av en resa i Europa där han under tiden försörjde sig som pianist.


Riley har genom ett långvarit samarbete med Kronoskvartetten komponerat flera verk för dem, bland annat tretton stråkkvartetter. Improvisation har en central del i hans skapande och musicerande.


Hans förmodligen mest kända verk "in C" (1964) anses av många vara det första minimalistiska verket, eller åtminstone det som på allvar ledde till ett genombrott för minimalismen. Verket i sig ställer inga större tekniska krav, och det är inte specificerat vilka instrument som det skall framföras på, eller hur många musiker som skall delta. Speltiden är inte heller specificerad även om Riley föreslår att det skall ta mellan 45 och 90 minuter att framföra verket. Minimalismen, med en samling av minimala, delvis improviserade/slumpartade, musikaliska element som tillsammans bildar en stor helhet var en reaktion mot den ökande akademiseringen och elitismen inom västerländsk konstmusik.Datum
Event
Stad
Plats

The Great Learning Orchestra Spelar Olson Iii, Av Terry Riley
Stockholm
Dieselverkstaden, Stora Scen
Terry Riley
Luleå
Kulturens Hus - Stora Salen
Terry Riley Music Collaboration
Uppsala
Uppsala Konsert & Kongress