Spelschema och historik för Tomas Andersson Wij Spelar Med: Mauro Scocco

Tomas Andersson Wij Spelar Med: Mauro Scocco
Datum
Event
Stad
Plats

Tomas Andersson Wij Spelar Med: Mauro Scocco
Stockholm
Mosebacketerrassen
Tomas Andersson Wij Spelar Med: Mauro Scocco
Göteborg
Trädgår&aposn Sommarscen
Tomas Andersson Wij Spelar Med: Mauro Scocco
Göteborg
Trädgårn
Tomas Andersson Wij Spelar Med: Mauro Scocco
Örebro
Stadsträdgården