kl: 14:00

Tornvandring I Domkyrkan

DomkyrkanDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Upplev Göteborg från ovan.

En domkyrka är ett självständigt och självägande rättsubjekt och har inte sorterat under någon församling; efter reformationen har domkyrkoförsamlingen firat sina gudstjänster där. Domkyrkan har haft ett eget förvaltningsorgan (domkyrkostyrelse, domkyrkonämnd, domkyrkoråd) fristående från församlingens kyrkoråd och haft en särskild befattningshavare, domkyrkosysslomannen, som haft ansvaret för dess ekonomi, skötsel och vård. De under 1900-talet tillkomna stiften i Sverige, Luleå (1904) och Stockholm (1942), har ej haft sina stiftshelgedomar i formell mening reglerade som domkyrkor, även om de har sådan benämning.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-08-01 14:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen:

Ge oss och andra en recension om du va där!


Hitta oss på Facebook