Evenemang på GöteborgsOperan i Göteborg

GöteborgsOperan

http://sv.opera.se/

Göteborgsoperan är ett operahus vid Lilla Bommen i Göteborg, på Göta älvs södra strand. Operan är byggd på Packhuskajens nordöstra ändpunkt, ungefär där Länscellfängelset en gång låg


År 1959 föreslog regissören vid Göteborgs stadsteater, Carl Johan Ström, att en ny musikteater skulle uppföras bredvid Stadsteatern på den tomt vid Götaplatsen där senare det nya Göteborgs stadsbibliotek kom att förläggas. Musikteatern skulle därigenom få närhet till Stadsteatern och Göteborgs konserthus. Ett förslag till en radikal ombyggnad av "Storan" (Stora teatern), presenterades 1962 av arkitekt Per Axel Ekholm på stadens uppdrag. Förslaget innebar att salongen utvidgades bakåt med cirka 230 nya platser och en stor tillbyggnad för scenutrymmen motsvarande Storans halva volym, projekterades i avvikande stil sydväst om teatern. Kostnaden beräknades till 19 miljoner kronor. Konserthusarkitekten Nils Einar Eriksson lade 1963 fram ett originellt förslag till utbyggnad av konserthuset med en teatersalong för 1 300 platser västerut jämte scenutrymme och en enda sidoscen. Kostnad beräknades då till 30 miljoner kronor. Förslaget som avsåg en nära knytning mellan verksamheterna, avslogs som scentekniskt för djärvt.

← Tillbaka

Visa:

15 30 60 120 240 +
Bild på Guidade Turer På Göteborgsoperan på Göteborgsoperan
juni
25
kl: 13:00
Göteborg, Göteborgsoperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Guidade Turer På Göteborgsoperan på Göteborgsoperan
juni
25
kl: 14:00
Göteborg, Göteborgsoperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Guidade Turer På Göteborgsoperan på Göteborgsoperan
juni
25
kl: 15:00
Göteborg, Göteborgsoperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Figaros Bröllop på GöteborgsOperan
augusti
31
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Figaros Bröllop på GöteborgsOperan
september
06
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Figaros Bröllop på GöteborgsOperan
september
08
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Figaros Bröllop på GöteborgsOperan
september
13
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Figaros Bröllop på GöteborgsOperan
september
15
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
september
20
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
september
21
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
september
21
kl: 19:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
september
25
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
september
27
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
september
28
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
september
28
kl: 19:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Wagner, Elgar & Mendelssohn på GöteborgsOperan
september
29
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! (Ab) på GöteborgsOperan
oktober
04
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
05
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! (Ab) på GöteborgsOperan
oktober
06
kl: 16:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! (Ab) på GöteborgsOperan
oktober
09
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Virus/love på GöteborgsOperan
oktober
11
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
12
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Virus/love på GöteborgsOperan
oktober
15
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
16
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
19
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
19
kl: 19:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
22
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Virus/love på GöteborgsOperan
oktober
24
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
25
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
26
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Virus/love på GöteborgsOperan
oktober
27
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Virus/love på GöteborgsOperan
oktober
29
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
oktober
31
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
01
kl: 11:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
01
kl: 13:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
november
01
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
02
kl: 11:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
02
kl: 13:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Virus/love på GöteborgsOperan
november
02
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
03
kl: 11:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
03
kl: 13:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
03
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
november
06
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
07
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
08
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
09
kl: 11:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
09
kl: 13:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
november
09
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Virus/love på GöteborgsOperan
november
10
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
november
13
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Virus/love på GöteborgsOperan
november
14
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
15
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
16
kl: 11:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Rakel Och Oraklet på GöteborgsOperan
november
16
kl: 13:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
16
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
16
kl: 19:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
november
17
kl: 16:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
november
20
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
22
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
november
23
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
24
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
november
27
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
28
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
29
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
30
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
november
30
kl: 19:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Valkyrian på GöteborgsOperan
december
01
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
december
03
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
december
05
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
december
06
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Valkyrian på GöteborgsOperan
december
07
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
december
08
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
december
11
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på En Julsaga på GöteborgsOperan
december
13
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på En Julsaga på GöteborgsOperan
december
14
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på En Julsaga på GöteborgsOperan
december
14
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Valkyrian på GöteborgsOperan
december
15
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på En Julsaga på GöteborgsOperan
december
17
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på En Julsaga på GöteborgsOperan
december
18
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Carmen på GöteborgsOperan
december
19
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Autodance & Solo Echo på GöteborgsOperan
december
20
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Valkyrian på GöteborgsOperan
december
21
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på En Julsaga på GöteborgsOperan
december
22
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på En Julsaga på GöteborgsOperan
december
22
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
december
28
kl: 13:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Valkyrian på GöteborgsOperan
december
29
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
december
31
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Danskurs 2020 på GöteborgsOperan
januari
02
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Danskurs 2020 på GöteborgsOperan
januari
02
kl: 19:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Danskurs 2020 på GöteborgsOperan
januari
03
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Danskurs 2020 på GöteborgsOperan
januari
03
kl: 19:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Trettondagskonsert Med Bal på GöteborgsOperan
januari
05
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Valkyrian på GöteborgsOperan
januari
11
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Stoic på GöteborgsOperan
januari
12
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
januari
15
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Stoic på GöteborgsOperan
januari
16
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
januari
18
kl: 18:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Valkyrian på GöteborgsOperan
januari
19
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
januari
22
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Autodance & Solo Echo på GöteborgsOperan
januari
23
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
januari
24
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
januari
25
kl: 15:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Oliver! på GöteborgsOperan
januari
25
kl: 19:30
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på Autodance & Solo Echo på GöteborgsOperan
januari
29
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

Bild på La Bohème på GöteborgsOperan
mars
22
kl: 19:00
Göteborg, GöteborgsOperan, Christina Nilssons Gata

⇓ Hämta fler evenemang ⇓

Hjälp oss hjälpa andra!

Stora evenemang i all ära men vad vi på StadsEvent verkligen önskar oss mer utav är de små händelserna som gör livet så mycket trevligare. Ska du eller någon bekant spela på den lokala restaurangen, läsa poesi runt hörnet eller jonglera i parken? Tveka inte att tipsa oss!

Lägg till evenemang här
Hitta oss på Facebook