I Takt Med Tiden

Kajskjul 8Detta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Arvingarna 30 år - på Kajskjul 8.

Kajskjul 8 är ett före detta kajskjul vid Packhuskajen i Göteborgs hamn. Skjulet byggdes kring 1885 och användes som lagerbyggnad. Järnvägen gick ända fram till byggnaden så att man kunde lasta in gods i skjulet och över till fartyg, eller tvärt om. År 1995 byggdes skjulet om för att passa ihop med förnyelsen av Packhusplatsen och för att kunna användas vid olika evenemang. Skjulet är en de få återstående träbyggnaderna längs med Göteborgs kajer.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-11-01 18:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: