Psykologer Föreläser - 21/2

Kvarterscenen 2LångDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Ungdomar och missbruk - en musik och lyrikföreställning


Vad innebär det att vara förälder till en ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar - vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor?


Dessa och många andra frågor kring ungdomar och missbruk kommer att beröras i form av en musik och lyrikföreställning med namnet Göteborgsintervjuerna av och med psykolog Johan Melander Hagborg.


Göteborgsintervjuerna har spelats på ett stort antal platser. Den har satts upp som teaterföreställning på Göteborgs Dramatiska teater, som konsert på klubbscener, samt på många mötesplatser där människor som arbetar med utsatta barn möts.


Johan beskriver föreställningen:


“Göteborgsintervjuerna är en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar av mig, Johan Melander Hagborg. Göteborgsintervjuerna föddes ur mötet med andra. I en lång kamp med att formulera och kommunicera de erfarenheterna. Först grumligt och förvirrat inom mig själv. Sedan, när jag fick börja arbeta med utsatta barn som psykolog, började jag skriva om barnen och deras historier. Historierna satte mig i kontakt med hårt gömda delar av mig själv som plötsligt kunde uttryckas. Resultatet blev Göteborgsintervjuerna.


I föreställningen utgår jag från min egen bakgrund och låter den speglas i många andra människor och berättelser. Minnesfragment och bilder, egna och andras, blandas med musik. Popmusik skrivs av hela människor men det här är för dom med livshotande skador. I verklig fara. Fast ändå, mest om de liv och versioner av mig själv som utan ett ljud går bredvid mig varje dag. Som ibland kysser mig på kinden, som ibland klöser mig i ögonen. Vissa saker går inte att uppleva. Så dom uttrycker sig själva. Stumt och våldsamt. Göteborgsintervjuerna är att försöka uppleva dom nu. I ett säkert rum. Så att dom kan få brinna ut.


Till dig som lyssnar: Bryt inte cirkeln. Jag behöver din hand. Vi kan inte berätta om det. På något annat sätt.”


Soundmässigt är Göteborgsintervjuerna inspirerat av såväl brittisk punk från 80-talet, Alf Robertson och Kartellen. Innehållsmässigt av serier som ”The Wire” och författare som Susanne Alakoski. För exempel, följ länken:


soundcloud.com/rolljohan/tracks


Johan Hagborg är leg. psykolog och forskare. Han ingår i forskargruppen i missbruks- och beroendepsykologi (APEC) Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och arbetar kliniskt med barn utsatta för övergrepp och omsorgssvikt. Johan undervisar även i utvecklingspsykologi och barnklinisk verksamhet på psykologprogrammet samt vid institutionen för socialt arbete i Göteborg.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2018-02-21 19:15


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: