kl: 00:00

Expo Götheborg 2.0

Ostindiefararen på EriksbergDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

***English below***
Under sommaren öppnar Ostindiefararen Götheborg upp för besökare och för första gången ges möjlighet att få en djupare inblick i arbetet ombord! Se in i verkstaden, utforska skeppshallens utställning och få en Guidad tur ombord.
Biljetten ger entré till området under vald timme. Guidade turer ombord var 20:e minut.
Guidade turer på Engelska ges 20 minuter innan varje hel timme vid behov.
Första guideturen för dagen går 11.20 och sista 15.40.
Max 10 personer per tur.
Obs! Sista insläpp på området 15.30.

This summer, the Swedish Ship Götheborg opens up for visitors and for the first time you are given the opportunity to gain a deeper insight into the work on board! Look into the workshop, explore the exhibition in our shipshall and go on a guided tour on board.
The ticket provides entrance to the area during the selected timeframe. Guided tours on board every 20 minutes. Guided tours in English are given 20 minutes to the hour upon request!
The first tour for the day is 11.20 and the last 15.40.
Maximum 10 people per guided tour.
Please note: Last entry to the area 15.30

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-07-02 00:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: