Författarfrukost: Katarina Frostenson

PustervikDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Julfrukost i ABF's regi på Pustervik.

Pustervik har sedan 20-talet varit en del av Göteborgs nöjes- och kulturliv. Under de första 70 åren huserade här biograferna Järntorgsbiografen, Rialto och Prisma och sedan 90-talet har det varit teaterscen. Nationalteatern drev verksamheten några år innan Pusterviksteatern tog över lokalerna och använde dem som en av Sveriges främsta gästspelsscener. Vid sidan av teatern har Pusterviksbaren de senaste tio åren under drift av Lotten varit en av landets ledande scener för konserter och klubbar. Nu drivs lokalerna ansvarsfullt vidare med ett brinnande engagemang för mötesplatsen, musiken och scenen.


Namnet Pustervik påträffas tidigast 1707 genom Pusterwijk, 1814 Pustevik, Pustervik 1855och har under Göteborgs historia haft flera olika betydelser. Från början betecknade det en vik vid stranden av Göta älv, belägen strax väster om Stora Otterhälleberget, vid den delen som kallades Lilla Otterhällan – numera Kungshöjd. Om namnets ursprung är man oeniga, men en tolkning menar att det betyder "viken där man pustar". Det skulle då syfta på att de som rodde på älven gjorde ett uppehåll i Pustervik. Viken fylldes igen i slutet av 1880-talet.


En annan teori hävdar att området uppkallats efter det pommerska Poesterwijck-bugten, senare Putziger Wiek. Viken blev känd genom en dansk kaperiaktion där 1572, och dess namn kom sedan att användas också om andra, grunda, havsliknande vikar.
En tredje menar att namnet är lånat från Danmark eller Skåne och går tillbaka på ordet puster, vilket var öknamnet på en smed, med tanke på hans arbete med blåsbälgen. På grund av eldfaran i de gamla trähusstäderna tvingades smederna ibland att bygga sina smedjor utanför stadsporten, i detta fallet den närbelägna Karlsporten.


På 1780-talet anlades en hamn för järnexport strax väster om vallgravens anslutning till älven, vid Pustervik. På platsen uppstod en enkel lager- och hantverksbebyggelse i trä som eldhärjades vid flera tillfällen. Efter branden 1947 avröjdes området och reglerades för uppförandet av Folkets hus, som stod klart vid Järntorget 1952.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2015-12-05 10:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen:Katarina Frostenson

Alma Katarina Frostenson Arnault, född 5 mars 1953 i Stockholm, är en svensk lyriker, översättare och ledamot av Svenska Akademien sedan 1992. Hon är brorsdotter till Anders Frostenson och kusin till Karin Frostenson.


Frostenson debuterade med I mellan 1978 och blev under 1980-talet en av de mest tongivande diktarna i den svenska poesin. Hennes lyriska språk som konsekvent undviker allt metaforiskt bildskapande och andra konventioner är ett säreget inslag i den svenska lyriken. De tidiga verken var en egensinnig och ofta svårtillgänglig diktning inriktad på själva språkets klang och sammansättning. Med Joner (1991) skedde en förnyelse med berättande inslag av myt och saga, bland annat med en diktsvit influerad av den medeltida balladen Jungfrun i hindhamn, vilket fortsätts i de tematiskt närbesläktade Tankarna (1994) och Korallen (1999). Frostenson provade även en sagoinfluerad stil i prosaform med den uppmärksammade Berättelser från dom (1992). I Flodtid (2011) märktes ännu en förnyelse med en större öppenhet inför omvärlden och samtiden. Den blev nominerad till Nordiska rådets litteraturpris.


Frostenson har även nått framgångar som dramatiker. Hon debuterade som författare för scenen 1990 med fyra monodramer som har blivit uppförda på scen och i radio. 2 Skådespel från 1996 har uruppförts på Kungliga Dramatiska Teatern. 2002 sattes Kristallvägen upp på Judiska teatern i Stockholm.


Hon skrev librettot till Sven-David Sandströms opera Staden som uruppfördes på Kungliga Operan 1998.


I januari 2007 förlänades hon Litteris et Artibus. Tillsammans med sin man Jean Claude Arnault driver hon Forum, nutidsplats för kultur som arrangerar litteraturaftnar och tvärkulturella evenemang.