Arash & Sasy

TrädgårnDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Konsert på Trädgår'n.

Restaurang Trädgårn eller Trädgår'n är en restaurang som ligger i Trädgårdsföreningen vid Nya Allén i Göteborg. Det första caféet på denna plats öppnades på våren 1858 och var ritad av arkitekten Adolf W. Edelsvärd. Det fanns bara manlig betjäning och punsch som enda spritdryck. Schweizeri kallades det då, även "Cafépavillon med tre Verandor ". Den byggdes om och flera tillbyggnader gjordes under åren. Den beskrevs 1870 vara byggd "... i en lätt, fantastisk morisk stil, der förfriskningar hållits allmänheten tillhanda. När härtill kommit att man på aftnarne bjudits på musik, af olika musikkårer, för hvilken en paviljong blifvit i sednare tid uppförd, så är det ej att undra öfver att den vackra anläggningen under somrarne är mycket besökt."

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-11-07 21:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen:Arash

Arash, She Makes Me Go - Radio feat. Sean Paul på Spotify

She Makes Me Go

She Makes Me Go - Radio feat. Sean Paul

Arash, Doga Doga på Spotify

Haffla Avenyn

Doga Doga

Arash, Sex Love Rock N Roll (SLR) - Feat. Tpain (Basshunter Remix) på Spotify

Sex Love Rock N Roll (SLR) - Remixes

Sex Love Rock N Roll (SLR) - Feat. Tpain (Basshunter Remix)