Många evenemang som listas här har med tanke på rådande läge ställts in!
Kontrollera alltid med arrangör om hur det ser ut med ditt evenemang!

kl: 19:30

Magnus Betnér – Work In Progress | Trädgårn

TrädgårnDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Efter mer a?n tio a?r av utsa?lda turne?er valde Magnus Betne?r 2016 att ta en reja?l paus fra?n ba?de scen, tv-program och turnerande. I ho?stas gjorde Magnus a?ntligen efterla?ngtad comeback och hans bejublade standup-turne? har spelat fo?r fulla hus.


Ka?nd fra?n bland annat Parlamentet och fo?r sin ofta politiska, liberala och provokativa humorstil ger sig nu Magnus Betne?r ut pa? en fo?rla?ngd va?rturne? med fo?resta?llningen ”Work In Progress”. Work in Progress a?r en brittisk fo?reteelse som inneba?r att komikern jobbar fram na?sta stora arenaturne? fra?n scen. Detta a?r andra ga?ngen Magnus Betne?r turne?rar med Work in Progress och fo?rra ga?ngen var samtliga fo?resta?llningar utsa?lda.


Ingen svensk komiker har varit piggare pa? att testa nya grepp och ligga i framkant fo?r stand-ups utveckling a?n Magnus Betne?r. Info?r varje fo?resta?llning skriver han pa? nytt material och tanken a?r materialet fortsa?tter leva och utformas under turne?n. Fo?rutom att pressa gra?nser och utveckla stand-up som genre sa? ger det publiken en insikt i hur en fo?resta?llning va?xer fram och tar form.


Restaurang Trädgårn eller Trädgår'n är en restaurang som ligger i Trädgårdsföreningen vid Nya Allén i Göteborg. Det första caféet på denna plats öppnades på våren 1858 och var ritad av arkitekten Adolf W. Edelsvärd. Det fanns bara manlig betjäning och punsch som enda spritdryck. Schweizeri kallades det då, även "Cafépavillon med tre Verandor ". Den byggdes om och flera tillbyggnader gjordes under åren. Den beskrevs 1870 vara byggd "... i en lätt, fantastisk morisk stil, der förfriskningar hållits allmänheten tillhanda. När härtill kommit att man på aftnarne bjudits på musik, af olika musikkårer, för hvilken en paviljong blifvit i sednare tid uppförd, så är det ej att undra öfver att den vackra anläggningen under somrarne är mycket besökt."

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-05-27 19:30


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: