Många evenemang som listas här har med tanke på rådande läge ställts in!
Kontrollera alltid med arrangör om hur det ser ut med ditt evenemang!

kl: 10:30

Biologiska mångfalden och din trädgård

Valhall Park ÄngelholmDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Biologiska mångfalden och din trädgård. Kursen för dig som vill fördjupa dig utöver bihotell, fågelholkar eller mer än växtråd.
En kurs som ger dig full bakgrundskunskap för att kunna skapa och driva en trädgård i samklang med naturen!
Deltagarna ges insikter och förståelse för de stora och övergripande frågorna som exempelvis biologiska mångfaldens mekanismer samt hur naturens olika delar tillsammans fyller viktiga funktioner. Förståelse för hur orörd natur eller natur under människans påverkan skiljer sig åt hör till några av de intressanta frågor som ges svar.


Utifrån dessa insikter projekterar och vägleds sedan deltagarna att skapa anpassade virtuella mångfalds trädgårdar efter den omgivande naturens behov. Skötseln av varje naturenligt anpassad trädgård tas givetvis också upp.


Efter kursen har du tillräcklig kompetens att vara rådgivare i natur, park och trädgårdsfrågor exempelvis åt din lokala byförening eller påverka din kommun och föra dialog med hjälp av biologisk grundande argument, betydelsefulla uppgifter om du så vill utöver vad du tillägnat dig för den egna trädgården!

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-05-03 10:30


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: