Inställt!

Mästerverket

KARLSTAD CCCDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Symfoni nr 9
”Nionde symfonin är andlighet i toner på samma sätt som Goethes Faust är det i ord”, har man sagt. Det var tolv år sedan Beethoven hade fullföljt en symfoni och 1824 kom så den gigantiska nionde. Här bröt Beethoven de sista banden till den klassiska symfonitraditionen. Den skiljer sig tydligt från hans tidigare symfonier, han spränger instrumentalformen genom att införa sångsolister och kör i sista satsen och det är inte vilken text som helst Schillers Ode till glädjen. Det är en text som återspeglar Beethovens radikala humanistiska syn. Symfonin skrevs i total dövhet och sedan 1972 används den fjärde satsen som Europahymn.

Stora Konsertserien avslutas i ett stort fyrverkeri med denna Beethovens sista symfoni tillsammans med solister, Helene Stureborgs kammarkör och Wermland Operas orkester. Allt under ledning av chefsdirigent Johannes Gustavsson.

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 9

Körledare: Helene Stureborg
Dirigent: Johannes Gustavsson

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-04-09 19:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: