Mahlers Symfoni Nr 2

Karlstad DomkyrkaDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Uppståndelsesymfonin

Mahlers andra symfoni är den första av de tre som kallas Wunderhornsymfonierna med anknytning till folkvisesamlingen Des Knaben Wunderhorn.
Mahler komponerade den väldiga första satsen redan 1988 som ett separat verk och kallade den Totenfeier. 1891 spelar han upp den på piano för sin mentor och vän, dirigenten Hans von Bülow. Bülows kommentar, Om detta är musik förstår jag ingenting om musik, blev ett dråpslag för Mahler som inte förmådde fullborda sin andra symfoni. Den förlösande idén till symfonins slut fick han dock på Bülows begravning i mars 1894. En barnkör sjöng Klopstocks Uppståndeslepsalm Auferstehn, Mahler tonsatte ett par strofer från Klopstocks psalm och han skrev själv till ytterligare sex strofer, med uppmaningen att sluta ängslas och börja leva. Psykoanalytikern Theodor Reik menar att efter Bülows dråpslag kunde Mahler inte fullborda symfonin förrän den som uttalat domen var död. Det gav Mahler kraft att fortsätta skapa och leva.

Dirigent: Johannes Gustavsson
Sångsolister: AnnLouice Lögdlund, Rebeca Fjällsby
Kör från Musikhögskolan Ingesund, Karlstads Motettsällskap, Wermland Operas orkester & Camerata MHI.

Numrerad salong. Biljetter endast via förbokning. (Wermland Opera, Scala Teatern, Ticetmaster.)
Fri entré.

För mer information 054-21 03 90

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-11-03 18:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: