Albert Herring

Wermland Operas Stora scenDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

De ledande i en svensk småstad ska välja Lucia och söker en moralisk förebild för stadens ungdomar. Ingen uppfyller dock kraven - utom pojken Albert Herring!
Nu kommer ingenting att bli sig likt igen…

Premiär 26 oktober
Plats: Wermland Operas Stora scen
Spelas t.om. slutet av november

Wermland Opera grundades 1975. Idag har vi ca 70 fast anställda och ger även arbetstillfällen till många frilansartister.

Wermland Opera förser värmlänningar och tillresande med ett brett urval av opera-/musikal- och orkesterproduktioner av hög konstnärlig kvalitet. Man har tio fast anställda sångare samt orkestern Wermland Operas orkester, som består av 35 heltidsmusiker. Förutom de produktioner som ges på scenerna i Karlstad bedriver Wermland Opera också turnéverksamhet. Turnéerna är i första hand ämnade för kommunerna i Värmlands län, men då och då sträcker sig turnéerna utanför både länets, såväl som landets gränser. Wermland Opera har också en omfattande barn- och ungdomsverksamhet: Av samtliga ordinarie opera- och musikalproduktioner ges alltid ett antal skolföreställningar på dagtid. Dessutom bedriver våra pedagoger en interaktiv och pedagogisk teater- och musikverksamhet gentemot och i samklang med barn och ungdomar.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-11-06 19:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: