Många evenemang som listas här har med tanke på rådande läge ställts in!
Kontrollera alltid med arrangör om hur det ser ut med ditt evenemang!

kl: 17:00

City Festival Malmö 26 Juni

Stortorget


BILJETTER / MER INFORMATION


Stortorget är ett torg belägen i Malmö. Det börjad anläggas 1538 i samband med nedrivandet av Heligandsklostret som med sin kyrkogård upptog ca 70% av det blivande torgets yta. I en notis omtalas platsen 1542 som thet ny torg. Det ståtliga rådhuset, Nordens vid den tiden största i sitt slag, beläget utmed torgets östra sida kunde tas i bruk 1547.

Vid Stortorget ligger bl.a. landshövdingeresidenset, Malmö rådhus, Kockska huset, Hotell Kramer, och Apoteket Lejonet. Mitt på torget står en ryttarstaty av kung Karl X Gustav, skulpterad av John Börjeson och tillkommen i samband med Slöjd- och Industriutställningen i Malmö 1896. Initiativtagare till statyn var framför allt tidningsmannen och politikern Carl Herslow samt historieprofessorn Martin Weibull.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-06-26 17:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen:Typ av evenemang

GenreKostnad

100kr - 300


Kort länk hit: