Menu
Så bidrar Got Event till minskad elförbrukning

Så bidrar Got Event till minskad elförbrukning

25 nov kl: 15:12

Got Event vidtar nu flera åtgärder för att minska energiförbrukningen i sina nio arenor. Bland åtgärderna märks bland annat halverade bastutider på Valhallabadet och två graders temperatursänkning i Frölundaborgs ishall. Totalt beräknas åtgärderna ge en minskad förbrukning med drygt 5 procent för framförallt el.

Alla nämnder och bolag inom Göteborgs Stad ska förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder för att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/2023.

Got Event arbetar ständigt med att effektivisera driften i arenorna och sedan flera år tillbaka finns planerade åtgärder för att minska energiförbrukning. Nu prioriteras detta arbete samtidigt som vi gör vissa punktinsatser för att även på kort sikt minska förbrukningen.

Generella åtgärder

 • Inventera och stänga av ”energitjuvar”, till exempel lösa elradiatorer och verkligen släcka ljuset där det inte behövs.

 • Släcka belysta skyltar med arenanamn.

 • Ingen julbelysning mer än i allmänna utrymmen där flera vistas.

 • Inventera och sänka inomhustemperaturer där det är möjligt utan att bryta mot arbetsmiljöföreskrifter.

 • Informationskampanj för att minska varmvattenanvändningen i framförallt Valhallabadet, Valhalla Sporthallar och Frölundaborg.

 • För att öka medvetenheten kring energifrågan följer vi upp energiförbrukning veckovis på intranätet.

Valhallabadet (gäller från och med vecka 48)

 • Våtbastur stängs. Torrbastu (80 - 85 grader) kommer fortfarande finnas tillgänglig på varje avdelning.

 • Flick- och pojkbastur stängs.

 • Bubbelpooler stängs.

 • Vattentemperaturen i 25-metersbassängen sänks med 1 grad till 26 grader.

 • Relaxbadet hålls stängt måndag till onsdag. Öppet för män på torsdagar och fredagar och för damer på söndagar.

 • Minskad belysning i simhallarna utan att äventyra säkerhet och tillgänglighet.

Fotbollsplaner

 • Ljusriggar körs endast under dygnets mörka timmar vid gräsrenovering.

 • Planvärme begränsas något vid gräsrenovering i vinter.

 • Vi arbetar aktivt med plantäckning.

Ishallar

 • Temperaturen sänks i Frölundaborgs ishall, från 12 till 10 grader.

 • Köldbärare i Frölundaborg ishall har bytts till ammoniakvatten vilket sparar pumpenergi.

 • Dagar utan evenemang täcks isen på Scandinavium.

För mer information vänligen kontakta:

Alexander Felten, driftchef Got Event
031 – 368 43 33
alexander.felten@gotevent.se

Källa

Hitta evenemang

Fritext
Välj stad

    
                                        
Datum: Alla dagar
Veckodagar:
Tillbaka Sök

Välj stad