Thomas Gansch & Georg Breinschmid

Örebro KonserthusDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Thomas Gansch and Georg Breinschmid have a lot in common. They both come from Lower Austria and started as classical musicians, which made neither of them happy. They both love the Beatles, Monty Python, Jazz and Thomas Bernhard as well as violent fits of laughter, Dadaistic puns and nasty grimacing. Not least because of these common preferences, these two gentlemen developed a certain inclination towards a distinguished style of musical madness. The joy of playing and spontaneity of these two gentlemen could already be admired during their time with the Vienna Art Orchestra from 1999 to 2006. Since 2007, the two of them have been performing full shows on their own.

What particularly distinguishes both musicians - besides their professional skills and spontaneity - is their enormously broad range of musical styles. These two exceptional artists can slip into the roles of traditionalists at one show and dive deep into the world of improvisation at the next. One day they might focus on world music while on the next day they cross over into Blues or Pop territories. Shimmering, versatile, virtuoso (just like their projects ‘Mnozil Brass’ or ‘Brein’s Café’), the duo Gansch/Breinschmid is a unique experience – live as well as on record.

Medverkande:
Thomas Gansch: trumpet, vocals
Georg Breinschmid: contrabass, vocals

Längd: 1 tim


Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat.
Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

Örebro konserthus byggdes mellan åren 1930 och 1932 som hemvist både för stadsbibliotek och konsertverksamhet. Det invigdes den 2 april 1932 av prins Eugen. Det är beläget vid Fabriksgatan invid Svartån i centrala Örebro. Fram till 1981, då biblioteket flyttade till en ny byggnad vid Näbbtorgsgatan, var huset hemvist både för konsertverksamhet och stadsbibliotek. Under våren 2013 beslutades om en om- och tillbyggnad av huset. Denna ska ske under åren 2014 och 2015.


Huset är ritat av stadsarkitekten Georg Arn i nordisk klassicistisk stil. Arn lär ha varit inspirerad av Salle Pleyel (fr:Salle Pleyel) i Paris, ritad av Gustave Lyon (fr:Gustave Lyon) , och han har heller inte kunnat undgå att vara inspirerad av Stockholms stadsbibliotek, ritat av Gunnar Asplund några år tidigare. Särskilt gäller detta den stora bibliotekshallen, uppbyggd som en rotunda. Arn var tidigt inne på att skapa en Pantheon-liknande byggnad, men den byggnad som han skapade får sägas vara mer påtagligt influerad av antika mönster än Asplunds, som har mer dragning åt det moderna. Husets kupol domineras av en gyllene fackelbärande genius. Den ursprungliga fasaden på Arns byggnad var utsmyckad med en rad pilastrar, upptill avslutande i valv. Mellan pilastrarna fanns stuckreliefer föreställande tre gestalter med musikinstrument (lyra, horn resp. luta) utförda av Rolf Kjellberg.


Intill konsertsalen ligger Wirénsalen (den gamla bibliotekshallen), som utnyttjas som foajé, servering och mindre konsertsal. Wirénsalens namn syftar på kompositören Dag Wirén, som tillbringade sina gymnasieår i Örebro.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-11-05 19:30


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: