Kultur För Sinne Och Minne – En Temadag

Stora Salen, Studio AcusticumDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Kultur för sinne och minne
– en temadag för ökad delaktighet och livskvalitet

PLATS: Stora salen
DATUM: 2019-09-17
TID: 10:30-15:45

Välkomna till en temadag som vidgar perspektiven! När vi samverkar över sektorsgränserna så att kreativa näringar verkar inom kultur,
vård och omsorg, så kan fler människor få möta sina sinnen, känna
mening och gemenskap innovation som ger livskvalitet. Men hur
mäter man det? Hur skärper vi sinnena? Och vad betyder allt det
här rent praktiskt? Välkomna att ta reda på det tillsammans med
våra experter. Dagen arrangeras som en del i projektet ”Testmiljö
på studio Acusticum – mot ett framtida sensoriskt upplevelsehus.”

TEMADAGENS PROGRAM
10.30 Kaffe och introduktion
11.00 Föreläsare Jonna Bornemark
12.00 Lunch på 2Kök
13.00 Föreläsare Lina Fridblom
13.45 Besök i sensoriska ”gymmet” Senses Labs, samt fika
14.30 Föreläsare Johan Swahn
15.15-ca 15.45 Frågor, samtal och avslut

Temadagen ingår i ett projekt om sensorik, kultur och omsorg, mellan samarbetsparterna Betaniastiftelsen, Formidabel/Senses Labs och Studio Acusticum och möjliggörs genom projektstöd (KKN) från Region Norrbotten.

Pris: 300,00 sek (inkl. lunch)

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-09-17 10:45


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: