Det Omätbaras Renässans – Jonna Bornemark

Stora Salen, Studio AcusticumDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Jonna Bornemark
Det omätbaras renässans
• PLATS: Stora salen
• DATUM: 2019-09-17
• TID: 11:00-12:00

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap
på Södertörns högskola. 2018 kom hennes bok “Det omätbaras
renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.”
Jonna är aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk
kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt
diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets
möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet.

Föreläsningen, som du kan köpa separat här, är en del av temadagen Kultur för sinne & minne och ingår i ett projekt om sensorik, kultur och omsorg, mellan samarbetsparterna Betaniastiftelsen, Formidabel/Senses Labs och Studio Acusticum och möjliggörs genom projektstöd (KKN) från Region Norrbotten.

Pris: 100,00 sek

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-09-17 11:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: