Kraften I Kulturen – Lina Fridblom

Stora Salen, Studio AcusticumDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Lina Fridblom
Kraften i kulturen

PLATS: Stora salen
DATUM: 2019-09-17
TID: 13:00-13:45

Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare inom kultur, Studieförbundet Bilda, är musiker med stor erfarenhet även från programverksamhet inom omsorgen. Lina talar om kulturupplevelsen, om bildning och om människans levnadsberättelse. Om en känsla av sammanhang och delaktighet, om förundran och reflektion, om och hur man konkret kan arbeta med kultur för alla sinnen.

Föreläsningen, som du kan köpa separat här, är en del av temadagen Kultur för sinne & minne och ingår i ett projekt om sensorik, kultur och omsorg, mellan samarbetsparterna Betaniastiftelsen, Formidabel/Senses Labs och Studio Acusticum och möjliggörs genom projektstöd (KKN) från Region Norrbotten.

Pris: 100,00 sek

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-09-17 13:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: