Menu

Christos Papadopoulos - ION

Stockholm

Elverket, Linnégatan 69
lördag, 5 november 2022 kl:19:00

Som en svärm av fåglar rör sig tio dansare över scenen i en ständigt föränderlig formation som växlar mellan individualitet och kollektiv.

Varifrån kommer förmågan att koordinera rörelser och beteende inom en grupp? Vad är det för osynlig kommunikation som gör att en svärm av fåglar kan hitta en ständigt förnyande aerodynamisk form? Som människor fascineras vi ofta av naturens synkroniserade rörelser och kan till och med lägga in känslor om att en viss händelse kan ha en större mening bara för att den är koordinerad.

Mönstret att koordinera och anpassa rörelser till andra känner vi igen från naturen, i det mänskliga samhället och till och med i grupper av atomer/joner (ion). Handlar det om att vi samordnar oss frivilligt eller ovilligt eller sker det genom någon mystisk algoritm?

Christos Papadopoulos undersöker hur människor hanterar det dubbla i att vara individ på samma gång som flockdjur. Hur växlar människor som bildar en grupp från enhet till gemenskap? Christos studerar hur människor beter sig när vi försöker nå en gemensam klangbotten, där vi anpassar oss till andras rörelser för att passa in i en grupp.

Dansen blir en optisk illusion att meditera över. Det som tycks regisserat är alltid resultatet av mänskliga val. Det du ser är de individuella dansarnas val att anpassa sig till gruppen och du ser det för att du själv gjort det aktiva valet att komma till kvällens kollektiva föreställning.

Dansens Hus Elverket, Linnegatan 69, Östermalm
Föreställningslängd: 60 minuter utan paus

Datum / Tid

lördag, 5 november 2022 kl: 19:00

Plats

Stockholm, Elverket, Linnégatan 69

Karta (Google)

Typ

Övrigt

Kostnad

Oklart

         

Hitta evenemang

Fritext
Välj stad

    
                                        
Datum: Alla dagar
Veckodagar:
Tillbaka Sök

Välj stad