Medeltida långbågeskytte

Historiska MuseetDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Medeltida långbågeskytte


Stockholms långbågsfänika berättar, visar och låter allmänheten prova på!


Kl. 16:00–18:00: Föreningen Sagittarii Holmiae – Stockholms långbågsfänika berättar, visar och låter allmänheten prova på militärt, medeltida bågskytte, med engelska långbågar. (Kostnadsfritt, drop-in.)


Kl. 18:00: Föreläsning, Den engelska långbågen och medeltidens slut: Infanterirevolutionen på de europeiska slagfälten, från Crecy 1346 till Warszawa 1656.
Historikern fil. mag. Adam Westlund samtalar med historikern fil. kand. Henrik Arnstad om den historiska betydelsen av den engelska långbågen, armborst och krutvapen i Europas krigföring, från 1300-talet till 1600-talet.


Vad hände när riddarnas dominans (det tungt rustade adelsrytteriet) utmanades av infanteriets avståndsvapen? Hur kan denna militärhistoriska utveckling sättas i samband med den sociala och politiska europeiska historien i Europa, från medeltiden till renässansen och tidigmodern tid? Hur förändrade vapenbruket på Europas slagfält 1346-1656 den värld vi lever i idag?

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-09-04 16:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: