kl: 15:00

Kvinnor och Olavskulten

Historiska MuseetDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Kvinnor och Olavskulten – konst, saga och kulturarv


År 1019 gifte sig norske kung Olav Haraldsson (Olav den helige) och den svenska kungadottern Astrid Olofsdotter. Flera mäktiga kvinnor förekommer genom åren i anslutning till helgonkulten av Olav. I fokus för föredraget står porträttet av Kristin Sigurdsdotter på Olavspelaren (1160) i Födelsekyrkan i Betlehem, ett nyrestaurerat Världsarv. Med Anne Lidén, lektor i bildkonst, kulturarv och museer, Stockholms universitet.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-03-13 15:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: