Södermalm, Från Arbetar- Till Hipsterkvarter (Mindre Grupper)

Hörnet Brännkyrkagatan/Pustegränd (nära Hotel Hilton/Slussen)Detta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Visa hela beskrivningen