Många evenemang som listas här har med tanke på rådande läge ställts in!
Kontrollera alltid med arrangör om hur det ser ut med ditt evenemang!

kl: 12:00

Föreläsning om Gröndals historia och bebyggelse

Kulturskolan GröndalDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Den 7:e Mars kl 12:00 kommer Gustav ”Rävjägaren” Bergström att hålla ett föredrag om Gröndals bebyggelse och dess historia på Kulturskolan i Gröndal.


Under 1700-talet och stora delar av 1800-talet var Gröndal ett omtyckt utflyktsmål för sommarlediga stockholmare. I slutet av decenniet växte en mängd industrier upp i anslutning till stambanan som passerade Liljeholmen och en ny era stod för dörren. I början av 1900-talet anlades Gröndals Villastad som i reklamen marknadsfördes som “huvudstadens närmaste villaområde” men som i mångt och mycket blev en vildvuxen kåkstad. De träkåkar som uppfördes då kompletterades under 1910-talets första år av ett antal stenhus i stil med den bebyggelse som växte fram i Aspudden och Midsommarkransen. Under 1930–1940-talen kom barnrikehusen till Gröndal tätt följda av de omtalade stjärn- och terrasshusen som skapades av byggmästare Olle Engkvist och arkitekterna Backström och Reinius. Under 1950-talet uppfördes ett bostadsområde vid Ekensberg och i skiftet mellan 1950- och 1960-tal stod turen till ett Sannadalsplatån vars höghus än idag ger Gröndal en karaktäristisk silhuett.


Föreläsningen håller på i cirka 50minuter. Tyngdpunkten kommer att ligga på Gröndals historia från sekelskiftet 1900 till början av 1960-talet och fokus kommer att ligga på arkitektur och byggande.


Välkommen!

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-03-07 12:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: