Menu

Meningsfulla Samtal: Tacksamhet

Stockholm

Neuroledarskap i praktiken
torsdag, 7 december 2023 kl:17:00

Välkommen till en AW och seminarium där jag djupdyker i den neurovetenskapliga forskningen kring "tacksamhet" - d v s utforskar vad tacksamhet innebär rent konkret och varför förmågan att känna, formulera och visa tacksamhet är så viktig för vår mentala och fysiska hälsa. 
Jag bjuder på dricka med tilltugg från 17.00 och kickar sedan igång föreläsningen kl.17.30.
Bland annat kommer jag då att beskriva skillnaden mellan tacksamhet och uppskattning, vad förmågan till tacksamhet bidrar med i de samtal vi har med oss själva och andra. Och hur vi genom att träna på tacksamhet kan öka vårt mentala, känslomässiga och fysiologiska välmående. Men även hur förmågan till tacksamhet kan bidra till djupare relationer och bättre prestationer. 
Varmt välkommen!
Lite mer om Meningsfulla samtal
Tacksamhet är en av de fem mänskliga förmågor som utgör modellen för Meningsfulla samtal (mitt alternativ till Feedback). En förmåga som blir allt viktigare i de turbulenta tider som vi lever i.Förmågan att känna, formulera och visa tacksamhet är en av de svåraste beteenden vi människor har fått att träna på. Men det lönar sig. Ju mer vi tränar, desto mer tacksamhet och positivitet kan vi komma i kontakt med. Multidisciplinär forskning är dessutom enig: när vi kultiverar förmågan till tacksamhet mår vi bättre, ser mer positivt på livet i allmänhet och skapar mer hållbara och djupa relationer. Modellen är ett ramverk att nyttja för att föra samtal med sig själv, såväl som med andra och utgår från neurovetenskaplig forskning (bl a SCARF-modellen), beteendevetenskapliga teorier, evolutionär forskning och österländsk visdom. Boken "Feedbackrevolutionen" kommer finnas tillgänglig att köpa på plats. 

Datum / Tid

torsdag, 7 december 2023 kl: 17:00

Plats

Stockholm, Neuroledarskap i praktiken

Karta (Google)

Typ

Övrigt

Kostnad

275

         

Hitta evenemang

Fritext
Välj stad

    
                                        
Datum: Alla dagar
Veckodagar:
Tillbaka Sök

Välj stad