I Arts & Crafts-rörelsens fotspår

Prins Eugens WaldemarsuddeDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Cilla Robach, förste intendent vid Nationalmuseum, håller ett föredrag om hantverk och design med utgångspunkt i Arts & Crafts-rörelsen och dess inverkan på samtida design.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-10-02 18:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: