Bellman Och Kvinnorna

StadsbiblioteketDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Ett samtal om Carl Michael Bellman och kvinnorna - utifrån Carina Burmans nya bok ”Bellman.Biografin”. Medverkande: Carina Burman, fil.dr, förf. & litteraturvetare samt Jennie Nell, fil. dr & litteraturvetare. Biografin är den mest omfattande levnadsteckningen som gjorts över Sveriges genom tiderna kanske störste diktare. Programmet ges i samarbete med Bellmanssällskapet. Burman är förf. & litteraturforskare. Hon är oavlönad docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen och arbetar främst som fri litteratör. 2011 utkom Djävulspakten - hennes biografi om skådespelaren Gösta Ekman d.ä. (1890-1938). Burmans mest bekanta verk är förmodligen romanerna: Min salig bror Jean Hendrich (1993), Den tionde sånggudinnan (1996), Cromwells huvud (1998), Islandet (2001), böckerna om Euthanasia Bondeson – Babylons gator (2004), Vit som marmor (2006) samt Hästen från Porten (2008) – & den samtida Kärleksroman (2009). Jennie Nell är fil.dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet samt jobbar som lärare & forskare. J. Nell, vars specialkompetensområden bl.a. är 1700-talet samt hovkulturer har just nu ett pågående forskningsområde med rubriken - Gustaf III som retoriker.

Stockholms stadsbibliotek ligger vid korsningen Sveavägen och Odengatan i Vasastaden. Numera ingår namnet Asplundhuset i adressen, efter arkitekten Gunnar Asplund, som även planerade parken i bibliotekets närhet. Biblioteket rymmer cirka 700 000 böcker. I verksamheten inryms även det Internationella Biblioteket med en stor nationell samling av böcker, musik etc från alla delar av världen som en resurs för invandrare och andra intresserade.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2019-10-15 18:00-19:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: