Många evenemang som listas här har med tanke på rådande läge ställts in!
Kontrollera alltid med arrangör om hur det ser ut med ditt evenemang!

INSTÄLLT: Beethovens violinkonsert–Kammarorkestern

Ukk - Stora Salen | Musik I UpplandDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Regeringen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Av den anledningen kommer konserten Beethovens violinkonsert med Uppsala Kammarorkester den 2/4 att ställas in.


Mer information till lösbiljett- köpare kommer via e-post från Uppsala Konsert & Kongress. Abonnemangsgäster kontaktas direkt av arrangören MiU via sms/telefon.


På ukk.se/covid-19/hittar du svar på de vanligaste frågorna.


___________________________________________________________________________________________
Program
Ludwig van Beethoven: Violinkonsert D-dur
Edvard Grieg: Symfoni c-moll


En av världens mest älskade och spelade violinkonserter är Beethovens storartade violinkonsert. Som solist hör vi Tobias Feldmann, från Tyskland, som gjorde ett strålande framförande i Uppsala 2017. Han har snabbt fått ett namn som en av de mest framstående unga violinisterna idag.


Dirigenten Eivind Aadland gör också ett efterlängtat återbesök hos Uppsala Kammarorkester och han presenterar en sällan spelad symfoni av landsmannen, Norges nationalromantiker, Edvard Grieg. Symfonin är ett ungdomsverk och komponerades 1864 som ett mästarprov i komposition, men tonsättaren var kritisk, så först 1980 uppfördes symfonin i sin helhet.


Uppsala Kammarorkester är länets professionella orkester, av många bedömare ansedd som en av de främsta orkestrarna i Sverige. Konsertmästare är Nils-Erik Sparf, Klara Hellgren och Bernt Lysell. Från hösten 2019 välkomnas den engelsk-amerikanske dirigenten Rebecca Miller som orkesterns nya chefdirigent. Uppsala Kammarorkester ger i Uppsala Konsert & Kongress en uppskattad abonnemangsserie, som emellanåt spelas in av Sveriges Radio. Orkestern bjuder regelbundet in skolklasser till studiebesök, och öppna repetitioner för allmänheten vid några tillfällen per spelår.


Denna konsert är nr 9 av 10 i Musik i Upplands Orkesterabonnemang

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-04-02 19:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: