kl: 17:00

INSTÄLLT: Revolve Fiction Festival Pass

Ukk, Uppsala Konstmuseum, Uppsala Stadsteater, KöttinspektionenDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

Revolve Fiction som skulle ägt rum 8-9 maj ställs in mot bakgrund av den senaste tidens utveckling kring coronavirus/covid-19. Festivalen flyttas istället till våren 2021.


På ukk.se/covid-19/hittar du svar på de vanligaste frågorna.
___________________________________________________________________________________________
Den femte upplagan av Revolve Performance Art Days riktar fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.


Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den.


Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli.


Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns.


BILJETTER / TICKETS


Festivalpasset ger dig biljetter till alla performanceakter. För att säkra din plats behöver du vara på plats i tid. Köp festivalpasset genom att klicka på "Köp biljett" ovan. Det går också att köpa biljetter till enskilda akter genom att följa länkarna till respektive arrangör ovan.


The festival pass gives you admission to all the performances. To secure your spot, be there on time. To buy the festival pass, click the "Buy ticket" button above. Individual tickets for each performance are also available at the links to the respective venues listed above.

Visa hela beskrivningen