Många evenemang som listas här har med tanke på rådande läge ställts in!
Kontrollera alltid med arrangör om hur det ser ut med ditt evenemang!

Inställt!
kl: 19:00

Abbey Road - Live!

Uppsala DomkyrkaDetta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

The Beatles album, Abbey Road blev gruppens sista och ett av deras mest populära. Här finns klassiska låtar som Here comes the sun, Come together och Something. Musikaliska porträtt av udda karaktärer, svart humor, - och sist men inte minst det märkliga och sång-kollage som utgör albumets final.
Albumet Abbey Road framförs i sin helhet av den nystartade ensemble Revox och musiker under ledning av niclas Dahl (som också leder rockkören DUM - Domkyrkoförsamingens ungdomsmusik).

Uppsala domkyrka är en katedral i gotisk stil (exteriört huvudsakligen en nygotisk tegelefterbildning av fransk höggotik runt en medeltida stomme). Den är domkyrka i ärkestiftet, församlingskyrka för Uppsala domkyrkoförsamling och rikshelgedom för Svenska kyrkan. Den invigdes slutgiltigt 1435 och hade Sankt Erik, Sankt Lars och Sankt Olof som skyddspatroner.


Efter en brand i den tidigare domkyrkan (i Gamla Uppsala) gav påven år 1258 tillstånd att flytta biskopssätet ifrån Gamla Uppsala till nuvarande Uppsala (Östra Aros). Flyttningen skedde 1273, och till en början torde Sankt Erik kapell använts för gudstjänsterna. Äldre uppgifter om att Trefaldighetskyrkans föregångare skulle ha legat på nuvarande domkyrkans plats är sannolikt felaktiga.


Domkyrkan har för närvarande sex aktiva körer: Uppsala domkyrkokör, Collegium Cantorum, Schola Cantorum, Uppsala Domkyrkas Flickkör och Uppsala Domkyrkas Gosskör samt sedan 2008 Uppsala katedralsångare.


Den ängel som pryder kyrkans tak, och som därifrån blickar ut över staden Uppsala, är gjuten i massiv koppar. Dess exakta proportioner finns inte i några originalritningar, men mätningar i modern tid visar att den är c:a 2 m lång (exklusive podium).

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-03-27 19:00


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: