Många evenemang som listas här har med tanke på rådande läge ställts in!
Kontrollera alltid med arrangör om hur det ser ut med ditt evenemang!

kl: 15:30

Revolve: Shakuntala Kulkarni 15:30

Uppsala Konstmuseum, Våning 1Detta evenemang har redan varit! Kommentera gärna nedan om du var där! Det hjälper arrangörer med samma evenemang i framtiden!

And still I rise är en platsspecifikperformance som ställer frågor om kvinnokroppens utsatthet och behov av skydd i offentliga såväl som privata rum, med hjälp av bärbara skulpturer i formen av rustningar. Konstnären Shakuntala Kulkarni lyfter fram ornamentala former, i en eklektisk mix av indiska dansformer, viktorianska kostymer, håruppsättningar i bollywoodstil, exoskelett och masker. Här sker en dialog mellan levda erfarenheter från olika epoker. Skyddar verkligen rustningen eller blir den ett fängelse? Samtidigt, bidrar rustningen till att kroppen kan röra sig värdigt och elegant. Genom ord och rörelse, lyfts erfarenheteter av våld, från blickar till beröring. Verket är en gemensam undersökning där bild- och scenkonst möts i en improvisation, öppen för alla. En egen mytisk figur.


* Titeln är hämtad från en dikt av Maya Angelou.


Shakuntala Kulkarni har under en lång karriär rört sig från måleri och teckning mot performativa uttryck och undersökande av olika material och sociala kontexter. I sviten Of Bodies, Armour and Cages sätter konstnären fokus på kvinnors rättigheter och städers gentrifieringsprocesser. Shakuntala Kulkarni är verksam internationellt och medverkade 2019 i Indiens paviljong på Venedigbiennalen. Hon bor i Mumbai.


Arundhati Chattopadhyaya är koreograf, dansare och skådespelare, hon har utbildat sig i Bharatanatyam, traditionell indisk dans. Hon har arbetat internationellt och samarbetat med flera prestigefyllda regissörer som Elizabeth Swados, Tisa Chang, och Ellen Stuart bland annat i New York. Chattopadhyaya initierar och ingår gärna i olika typer av samarbeten och workshops, där bildkonst och arkitektur möter teater och dans, nu senast i Goa open arts festival, i staden Goa är hon även är bosatt.


Konceptet för 2020 års festival är Revolve Fiction.Den femte upplagan av Revolve Performance Art Days vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Visa hela beskrivningen

Datum / Tid

2020-05-09 15:30


Plats/Lokal:

Adress:Fler tillfällen: